Τηλέφωνο: +30 2351 151 358 | Διεύθυνση: Δίον Πιερίας, TK 60100

Malathro

Olympus Guest House

ΡΕΑ Ι.Κ.Ε.
Αριθμός ΓΕΜΗ 157817948000
Ημερομηνία εγγραφής στο ΓΕΜΗ (Σύσταση) 15/01/2021
Αριθμός μητρώου 28419